Kalendarz

Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

01 stycznia2020

 • Nowy Rok
 • Światowy Dzień Pokoju

02 stycznia2020

 • Klasyfikacja śródroczna

  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

04 stycznia2020

 • Światowy Dzień Braille'a

06 stycznia2020

 • Trzech Króli

08 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część humanistyczna:

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
  • z zakresi języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

09 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z matematyki w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część matematyczno-przyrodnicza:
      •    z zakresu przedmiotów przyrodniczych, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    z zakresu matematyki, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa), egzamin praktyczny

  Sesja trwa od 9 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r.

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

 • Dzień Ligii Ochrony Przyrody

10 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
      •    poziom podstawowy, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    poziom rozszerzony, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: część pisemna

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

12 stycznia2020

 • Finał WOŚP

13 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim
 • Dzień Sprzątania Biurka

15 stycznia2020

 • Dzień Wikipedii

17 stycznia2020

 • Dzień Dialogu z Judaizmem

18 stycznia2020

 • Dzień Kubusia Puchatka

20 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim

21 stycznia2020

22 stycznia2020

 • Dzień Dziadka
 • Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

23 stycznia2020

 • Dzień Pisma Ręcznego

24 stycznia2020

 • Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

26 stycznia2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

27 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim
 • Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

31 stycznia2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia 2020 r. przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.
 • Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w ktorych nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.
 • Międzynarodowy Dzień Przytulania

luty 2020

02 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim

03 lutego2020

 • Rocznica urodzin Ignacego Karasickiego

04 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

07 lutego2020

 • Przyjęcie od zdających deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

  Do 7 lutego 2020 r. należy przyjąć od zdających ostateczne deklaracje otyczące egzaminu maturalnego oraz dokumentację uprawniającą do dostosowaia warunków i form egzaminu maturalnych

 • Terminy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

  Od 7 do 22 lutego 2020 r. należy przeprowadzić egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

09 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

10 lutego2020

 • Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznanych formach

  Do 10 lutego 2020 r. należy ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznznych formach

 • Rocznica symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim
 • Międzynarodowy Dzień Epilepsji

11 lutego2020

 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Światowy Dzień Chorego

13 lutego2020

 • Przyjęcie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

  Do 13 lutego 2020 r. należy przyjść od zdających oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

 • Światowy Dzień Radia

14 lutego2020

 • Dzień Zakochanych (Walentynki)

17 lutego2020

 • Przekazanie do OKE wykazu przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz zdających przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

 • Przekazanie do OKE informacji o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE za pomocą serwisu dyrektora informację o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających (tabela w serwisie)

 • Przesłanie do OKE zapotrzebowania na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

  Do 17 lutego 2020 r. należy przesłać do OKE informację o zapotrzebowanie na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

 • Złożenie zamówienia na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

  Do 17 lutego 2020 r. należy złożyć za pomocą serwisu dyrektora zamówienie na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

 • Złożenie zamówienia na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

  Do 17 lutego 2020 r. należy złożyć za pomocą serwisu dyrektora zamówienie na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

19 lutego2020

 • Dzień Nauki Polskiej

20 lutego2020

 • Przesłanie informacji o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły

  Do 20 lutego 2020 r. należy przesłać informację o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły (np. w wynajętych pomieszczeniach)

 • Przesłanie wniosku o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów

  Do 20 lutego należy przesłać wniosek o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów do innej szkoły

 • Przesłanie wniosku o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły

  Do 20 lutego należy przesłać wniosek o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły (wniosek w broszurze)

 • Tłusty Czwartek
 • Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

21 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego2020

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Do 22 lutego 2020 r. należy przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

 • Ostatnia sobota karnawału
 • Dzień Myśli Braterskiej
 • Rocznica urodzin Fryderyka Chopina

23 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

25 lutego2020

 • Ostatki

26 lutego2020

 • Środa Popielcowa

marzec 2020

01 marca2020

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego:

  • ustalenie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie potrzebnej liczby sal, liczby indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych salach.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego m.in.:

  • określenie liczby miejsc, liczby stanowisk i liczby zdających w poszczególnych miejscach,
  • uzyskanie zgody nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu, - zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • wyznaczenie administratora (opiekuna) pracowni do przygotowania stanowisk – model dk,
  • wyznaczenie asystentów technicznych (model w/wk),
  • przygotowanie wstępnego wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych miejscach
  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r
 • Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych

  Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych:

  • zapoznanie się z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań od dnia 1 marca 2020 r.
  • przygotowanie harmonogramu części praktycznej w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań udostępnionych przez dyrektora CKE,
  • złożenie (ewentualnie) do dyrektora OKE umotywowanego wniosku o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu z wykorzystaniem innego wyposażenia (posiadanego przez szkołę).

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 • Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych

03 marca2020

 • Międzynarodowy Dzień Pisarzy

04 marca2020

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego (egzamin maturalny)

  Dotyczy egzaminu maturalnego. Do 4 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie członków zespołu egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego tego zespołu oraz zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, a także zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

 • Powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. musi nastąpic powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

 • Opracowanie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. powinno nastąpić opracowanie harmonogramu przeprowadzania w szkole częsci ustnej egzaminu maturalnego oraz przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Tenisa

05 marca2020

 • Dzień Dentysty

06 marca2020

 • Europejski Dzień Logopedy
 • Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

08 marca2020

 • Dzień Kobiet

10 marca2020

 • Dzień Mężczyzny

12 marca2020

 • Dzień Matematyki
 • Ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkoli

  W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

  1) przedszkoli;
  2) innych form wychowania przedszkolnego;
  3) szkół wszystkich typów;
  4) placówek oświatowo-wychowawczych;
  5) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
  6) placówek artystycznych;
  7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  W dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

14 marca2020

 • Dzień Liczby Pi

15 marca2020

 • Światowy Dzień Praw Konsumenta
 • Światowy Dzień Choroby Alzheimera

17 marca2020

 • Światowy Dzień Morza
 • Dzień Św. Patryka

18 marca2020

 • Europejski Dzień Mózgu

19 marca2020

 • Dzień Wędkarza

20 marca2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzająceho kwalifikacje w zawodzie

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 oraz przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 • Dzień Bez Mięsa

21 marca2020

 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Wagarowicza
 • Światowy Dzień Zespołu Downa
 • Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
 • Światowy Dzień Lasu
 • Międzynarodowy Dzień Poezji

22 marca2020

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Światowy Dzień Wody
 • Dzień Ochrony Bałtyku

23 marca2020

 • Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Do 23 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie zespołów nadzorujących  przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. Wyboru dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24 marca2020

 • Narodowy Dzień Życia
 • Dzień Walki z Gruźlicą

25 marca2020

 • Dzień Czytania Tolkiena

27 marca2020

28 marca2020

 • Godzina dla Ziemi

30 marca2020

 • Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

kwiecień 2020

01 kwietnia2020

 • Prima Aprilis
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków

02 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Autyzmu
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

05 kwietnia2020

 • Dzień Leśnika i Drzewiarza
 • Dzień bez Makijażu

07 kwietnia2020

 • Dzień Pamięci o Holocauście
 • Światowy Dzień Zdrowia

08 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Romów

10 kwietnia2020

 • Wielki Piątek
 • Dzień Służby Zdrowia

11 kwietnia2020

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
 • Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
 • Dzień Radia

12 kwietnia2020

 • Wielkanoc
 • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13 kwietnia2020

 • Poniedziałek Wielkanocny

14 kwietnia2020

 • Dzień Ludzi Bezdomnych

15 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Kombatanta
 • Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

17 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

21 kwietnia2020

 • Rocznica lądowania statku Apollo 16 na Księżycu (1978 r.)

22 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

28 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Jazzu

maj 2020

01 maja2020

 • Międzynarodowe Święto Pracy

02 maja2020

 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

03 maja2020

 • Święto Konstytucji 3 Maja

04 maja2020

 • Dzień Hutnika
 • Dzień Strażaka

05 maja2020

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Dzień Tolerancji

08 maja2020

 • Dzień Tolerancji
 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

09 maja2020

 • Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

12 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
 • Zimnych ogrodników (Pankracego)

13 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Serwacego)

14 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Bonifacego)
 • Dzień Farmaceuty

15 maja2020

 • Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny

16 maja2020

 • Święto Straży Granicznej

17 maja2020

 • Światowy Dzień Telekomunikacji

18 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

21 maja2020

 • Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – w Trosce o Dialog i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

22 maja2020

 • Dzień Praw Zwierząt

23 maja2020

 • Światowy Dzień Żółwia

24 maja2020

 • Europejski Dzień Parków Narodowych

25 maja2020

 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

26 maja2020

 • Dzień Matki

27 maja2020

 • Dzień Samorządu Terytorialnego

29 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ,
 • Dzień Działacza Kultury i Drukarza

31 maja2020

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Światowy Dzień Bez Papierosa
 • Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla wszystkich uczniów

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

 • Dzień dziecka

02 czerwca2020

 • Dzień sąsiada
 • Dzień leśnika

03 czerwca2020

 • Światowy Dzień Roweru

05 czerwca2020

 • Złożenie sprawozdania z realizacji stażu

  Złożenie sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu.

  Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

  Dotyczy opiekunów stażu.

 • Informacja o o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych

  W czerwcu, w terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły należy poinformować ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 • Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

06 czerwca2020

 • Dzień bez samochodu

07 czerwca2020

 • Dzień Chemika

08 czerwca2020

 • Początek egzaminów maturalnych
 • Dzień Cyrku bez Zwierząt

09 czerwca2020

 • Dzień Przyjaciela
 • Zielone Świątki

10 czerwca2020

 • Dzień Straży Granicznej

11 czerwca2020

 • Boże Ciało

12 czerwca2020

 • Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

13 czerwca2020

 • Święto Żandarmerii Wojskowej

16 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język polski

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): część humanistyczna

17 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: matematyka

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z jmatematyki w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): część matematyczno-przyrodnicza

18 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język obcy nowożytny

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): język obcy nowożytny

21 czerwca2020

 • Początek astronomicznego lata

23 czerwca2020

 • Dzień Ojca

26 czerwca2020

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca2020

 • Rozpoczęcie ferii letnich

29 czerwca2020

 • Ostatani dzień egzaminów maturalnych
 • Dzień Ratownika WOPR

30 czerwca2020

 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne

  Jeżeli nauczyciel chce otrzymać wyższe pobory od 1 września, powinien złożyć wniosek do 30 czerwca 2020 r. Wówczas spotkanie z komisją odbędzie się w sesji letniej tj. do 31 sierpnia 2020 r.

lipiec 2020

01 lipca2020

 • Światowy Dzień Architektury

02 lipca2020

 • Dzień Dziennikarza

04 lipca2020

 • Dzień Niepodległości – święto narodowe Stanów Zjednoczonych

07 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

 • Światowy Dzień Czekolady

08 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 • Egzamin maturalny – termin dodatkowy

  Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego zaplanowano w dniach od 8 do 14 lipca (oprócz 12 lipca) – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

09 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

10 lipca2020

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Ostateczny termin na uzupełnienie wniosku  o świadectwo ukończenia szkoły  ponadpodstawowej.

11 lipca2020

 • Światowy Dzień Ludności

14 lipca2020

 • Święto narodowe Francji

15 lipca2020

 • Światowy Dzień bez telefonu komórkowego
 • Święto Wojska Polskiego

18 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2020

 • Święto Policji

25 lipca2020

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

31 lipca2020

 • Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń dotyczących egzaminu ósmoklasisty
 • Dzień Skarbowości

sierpień 2020

01 sierpnia2020

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

07 sierpnia2020

 • Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi

08 sierpnia2020

 • Wielki Dzień Pszczół

10 sierpnia2020

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

11 sierpnia2020

 • Wydanie świadectw maturalnych

  Wydanie zdającym egzaminy maturalne: świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach

12 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

19 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

21 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Optymisty

23 sierpnia2020

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

24 sierpnia2020

 • Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

  Najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich należy przeprowadzić egzaminy poprawkowe

28 sierpnia2020

 • Dzień Lotnictwa

31 sierpnia2020

 • Ostatni dzień ferii letnich
 • Ostatni dzień wakacji

wrzesień 2020

01 września2020

 • Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

  Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Obowiązek poinfomowania o zasadach oceniania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Obowiązek poinfomowania o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 • Poinformowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 • Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 • Pierwszy Dzień Szkoły

02 września2020

 • Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć

  Obowiązek ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.

 • Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach

  Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

 • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

  Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 • Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem rozpoczynającym staż

  Obowiązek podjęcia współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

  Dotyczy nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu.

05 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

07 września2020

 • Wybór rad oddziałowych

  Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki

  Zapoznanie rodziców z  programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki

 • Ustalenie technologii informacyjno-komunikacyjnej

  Obowiązek ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywanej przez nauczycieli do realizacji zajęć.

08 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

10 września2020

 • Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
 • Światowy Dzień Drzewa

11 września2020

 • Ostateczny termin deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021.

  Dotyczy uczniów realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.

12 września2020

 • Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

13 września2020

 • Dzień Programisty

14 września2020

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września2020

 • Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021

  Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021.


  Dotyczy uczniów realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

 • Międzynarodowy Dzień Demokracji

16 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

17 września2020

 • Rocznica agresji ZSRR na Polskę
 • Dzień Sybiraka
 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

18 września2020

 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

  Złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego musi nastąpić nie później niż w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole.

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

 • Złożenie planu rozwoju zawodowego

  Złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego musi nastąpić w terminie 0 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole.

  Dotyczy nauczycieli stażystów.

 • Dzień Geologii

19 września2020

 • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

20 września2020

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

21 września2020

 • Dzień Służby Celnej

22 września2020

 • Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

23 września2020

 • Początek astronomicznej jesieni

24 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych
 • Światowy Dzień Morza
 • Światowy Dzień Farmaceuty

25 września2020

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

27 września2020

 • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
 • Światowy Dzień Turystyki
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

28 września2020

 • Światowy Dzień Serca

30 września2020

 • Zakończenie przeprowadzania egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie

  Nie później niż do końca września konieczne jest przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

  Dotyczy sytuacji, w której uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, tj. w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 • Międzynarodowy Dzień Tłumacza

październik 2020

01 października2020

 • Światowy Dzień Wegetarianizmu
 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Dzień Lekarza
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

02 października2020

 • Europejski Dzień Ptaków
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

04 października2020

 • Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

09 października2020

 • Światowy Dzień Poczty

11 października2020

 • Zapoznanie z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu

  Po dniu 11 października należy zapoznać uczniów/słuchaczy z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań

12 października2020

 • Dzień Bezpiecznego Komputera

13 października2020

 • Dzień Ratownictwa Medycznego

14 października2020

 • Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października2020

 • Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • Poinformowanie o terminie przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

  Najpóźniej do 15 października 2020 r. Dyrektor szkoły informuje rodziców o terminie przedłożenia dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (CKE).

16 października2020

 • Światowy Dzień Żywności

18 października2020

 • Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

19 października2020

 • Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie styczeń – luty 2021 r.

  Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie styczeń – luty 2021 r. dotyczy zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Lato 2020 - sierpień-wrzesień 2020. Maksymalny termin to 19 października 2020.

24 października2020

 • Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Zmiana czasu letniego na zimowy

31 października2020

 • Halloween (Dzień Dyni)
 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne do właściwego organu

  Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne do właściwego organu musi nastąpić najpóźniej do 31 października 2020 r.
  Właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

listopad 2020

01 listopada2020

 • Dzień Wszystkich Świętych

02 listopada2020

 • Dzień Wszystkich Zmarłych – Zaduszki

03 listopada2020

 • Światowy Dzień Mężczyzn

05 listopada2020

 • Dzień Postaci z Bajek

08 listopada2020

 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

10 listopada2020

 • Dzień Jeża

11 listopada2020

 • Święto Niepodległości Polski

13 listopada2020

 • Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • Światowy Dzień Dobroci

14 listopada2020

 • Dzień Seniora
 • Światowy Dzień Cukrzycy

16 listopada2020

 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

18 listopada2020

 • Dzień Myszki Miki

20 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 20 listopada 2020 r. należy poinformować rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego nauczyciela o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

 • Dzień Praw Dziecka

21 listopada2020

 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Światowy Dzień Telewizji

25 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 25 listopada należy przyjąć deklaracje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.
  Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 25 listopada należy poinformować rodziców o terminie złożenia przez nich oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.
  Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 • Dzień Kolejarza
 • Dzień Pluszowego Misia

29 listopada2020

 • Andrzejki
 • Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

30 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 30 listopada należy poinformować  rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w uwagach o możliwości zwolnienia ucznia przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

grudzień 2020

01 grudnia2020

 • Ustalenie zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

 • Przyjęcie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Walki z AIDS

02 grudnia2020

 • Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek przekazania do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia. Informacje mają być przekazane za pomocą systemu informatycznego SIOEO.

 • Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek uzgodnienia z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

03 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

04 grudnia2020

 • Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)

05 grudnia2020

 • Dzień Pomocy Cierpiącym
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

07 grudnia2020

10 grudnia2020

 • Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

17 grudnia2020

18 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Emigrantów

20 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności

22 grudnia2020

 • Światowy Dzień Wody

23 grudnia2020

 • Zimowa przerwa świąteczna

  Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

24 grudnia2020

 • Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia2020

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia2020

 • Boże Narodzenie (drugi dzień)

28 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31 grudnia2020

 • Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

  W terminie do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala dyrektor szkoł.

  Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.


  Zobacz:

 • Udział w pracach odpowiedniej komisji

  Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów.
  W terminach określonych przez organy powołujące komisję – w sesji zimowej do 31 grudnia danego roku.
  Dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 • Klasyfikacja śródroczna

  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

 • Wypłaty dofinansowań dla nauczycieli

  Należy wypłacić dofinansowania uprawnionym nauczycielom. Szkoła powinna dokonać wypłat w takim terminie, by środki były na kontach nauczycieli najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.

styczeń 2021

01 stycznia2021

 • Nowy Rok
 • Światowy Dzień Pokoju

04 stycznia2021

06 stycznia2021

 • Święto Trzech Króli

09 stycznia2021

 • Dzień Ligii Ochrony Przyrody

11 stycznia2021

13 stycznia2021

15 stycznia2021

 • Dzień Wikipedii

17 stycznia2021

18 stycznia2021

 • Dzień Kubusia Puchatka

19 stycznia2021

 • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym
  1. Zmienia się termin na zawiadomienie o ww. zdarzeniu rzecznika dyscyplinarnego, to 14 dni kalendarzowych liczone od powzięcia informacji o zdarzeniu.
  2. W przypadkach, gdy okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia czynu przez nauczyciela, należy zrezygnować z zawiadamiania rzecznika.
  3. Dyrektor ma obowiązku dokonania zawieszenia, jeżeli jednocześnie spełnione zostaną poniższe warunki:
  • we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik wniesie o wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem,
  • ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.
  1. W nowelizacji uregulowano także niektóre terminy w postępowaniu:
  • 3 miesiące od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego: rzecznik dyscyplinarny musi skierować do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
  • 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego / 2 lata od popełnienia tego czynu: musi zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

23 stycznia2021

 • Dzień Pisma Ręcznego

24 stycznia2021

 • Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

27 stycznia2021

 • Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

31 stycznia2021

 • Międzynarodowy Dzień Przytulania

luty 2021

01 lutego2021

 • Zarządzenie w sprawie informacji o terminach rekrutacji do przedszkola

  Należy wydać zarządzenie, w którym wskazane zostaną:

  • terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone przez organ prowadzący,
  • termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
  • termin oraz sposób podania do publicznej wiadomości informacji liczbie wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Termin: po podaniu publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przez organ prowadzący

03 lutego2021

 • Rocznica urodzin Ignacego Karasickiego

04 lutego2021

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

05 lutego2021

 • Deklaracje maturalne

  Dyrektor szkoły (lub dyrektor OKE):

  • przyjmuje deklaracje od osób, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu – do 8 lutego 2021 r.

  W informacji absolwent musi uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

  Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

08 lutego2021

10 lutego2021

 • Międzynarodowy Dzień Epilepsji

12 lutego2021

 • Informacja o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel)

  • informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2021 r.
 • Wykaz uczniów zdających maturę w 2021

  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi OKE w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 15 lutego 2021 r. Wykaz zawiera:

  • dane osobowe zdających,
  • informacje o uczniach lub absolwentach: w tym formy przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz o szkole, które są przekazywane do OKE, odpowiada dyrektor szkoły.

13 lutego2021

 • Światowy Dzień Radia

15 lutego2021

 • Odebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  eśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. Dyrektor przedszkola powinien:

  • określić termin na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce – termin upływa nie później niż  na 7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
  • odebrać od rodziców deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  Pobierz wzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

19 lutego2021

 • Dzień Nauki Polskiej

21 lutego2021

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego2021

 • Dzień Myśli Braterskiej

24 lutego2021

 • Wyznaczenie terminu rekolekcji wielkopostnych

  Dyrektor szkoły informuje o terminie rekolekcji wielkopostnych. A sam powinien być o tym terminie powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed ich rozpoczęciem. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

25 lutego2021

 • Wnioski dotyczące egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły:

  • składa (do dyrektora OKE) wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (jeśli taki został w szkole złożony).

  W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora OKE, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).

  • przyjmuje wnioski/pisemną informację od rodziców ucznia lub słuchacza o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni nauczyciele) są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty – nie później niż do 26 lutego 2021 r.

26 lutego2021

 • Ogłoszenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu

  Po odebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy:

  • ustalić liczbę wolnych miejsc w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – po odebraniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  • podać do publicznej wiadomości informację o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

marzec 2021

03 marca2021

 • Powołanie komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

  Po zakończeniu rejestracji wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

  Należy:

  • wydać zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
  • określić skład komisji rekrutacyjnej
  • wyznaczyć przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

  Uwaga!

  W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu/szkole podstawowej, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.

  W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:

  • dyrektor przedszkola, w którym działa komisja rekrutacyjna;
  • rodzic dziecka uczestniczącego w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danego przedszkola.

04 marca2021

 • Złożenie wniosku o przeprowadzenie matury w innym miejscu niż szkoła

  Należy złożyć wniosek do dyrektora OKE na przeprowadzenie egzaminu dla ucznia w innym miejscu niż szkoła – nie później niż 4 marca 2021 r.

  Uwaga! W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za zgodą dyrektora właściwej OKE, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Taką zgodę dyrektor OKE może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły albo absolwenta. Jeżeli konieczność przyznania dostosowania nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania.

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego – matura

  Dyrektor szkoły, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków tego zespołu oraz może powołać zastępcę przewodniczącego zespołu. Wraz z powołaniem zespołu dyrektor może powołać jednocześnie zespoły przedmiotowe – jeżeli w szkole jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego – i zespoły nadzorujące.

05 marca2021

 • Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Po zakończeniu rejestracji wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. W przypadku rekrutacji do placówek zapewniających możliwość realizowania wychowania przedszkolnego, do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2.  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.


  Przewodniczący komisji może żądać od rodziców przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Oprócz tego, w razie wątpliwości, może zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

06 marca2021

 • Europejski Dzień Logopedy

08 marca2021

 • Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

10 marca2021

 • Informacja o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel) informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych – nie później niż do 10 marca. Dotyczy to uczniów spoza danej szkoły, o których mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223).

14 marca2021

 • Dzień Liczby Pi

20 marca2021

 • Międzynarodowy Dzień Szczęścia

21 marca2021

24 marca2021

 • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

26 marca2021

 • Szkolenie dla zespołu egzaminacyjnego – egzamin ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły podstawowej:

  • powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu – na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty,
  • jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (lub jego zastępca) powinien odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez OKE w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić w późniejszym terminie (np. w kwietniu) takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

27 marca2021

 • Międzynarodowy Dzień Teatru

28 marca2021

 • Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa

31 marca2021

 • Wypłata trzynastek za 2020 r.

  Do 31 marca 2021 r. należy wypłacić nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.

  Przy czym nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z całkowitą likwidacją pracodawcy, trzynastkę należało wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 5 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

  Przeczytaj:

  Wzorem lat ubiegłych, wypłata trzynastki jest obowiązkowa. Nie jest to bowiem świadczenie o charakterze uznaniowym. Nie zmienia tego faktu Tarcza antykryzysowa, która przewiduje pewne udogodnienia płacowe dla pracodawców.

kwiecień 2021

01 kwietnia2021

02 kwietnia2021

03 kwietnia2021

 • Dzień Tęczy

04 kwietnia2021

 • Dzień Marchewki
 • Wielkanoc

05 kwietnia2021

 • Poniedziałek Wielkanocny

08 kwietnia2021

 • Dzień Miłośników ZOO

10 kwietnia2021

 • Dzień Rodzeństwa

12 kwietnia2021

 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dzień Czekolady
 • Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy

15 kwietnia2021

 • Światowy Dzień Trzeźwości

16 kwietnia2021

 • Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci

17 kwietnia2021

 • Światowy Dzień Kostki Rubika
 • Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

18 kwietnia2021

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

19 kwietnia2021

 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

  Dyrektor ustala termin i zwołuje radę pedagogiczną klasyfikacyjną klas maturalnych. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 • Dzień Rowerowy

21 kwietnia2021

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu

  Należy przekazać projekt arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę.

 • Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji

22 kwietnia2021

 • Dzień Ziemi

23 kwietnia2021

 • Powołanie zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty

  Dyrektor, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 26 kwietnia 2021 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia2021

 • Europejski Dzień Śniadania
 • Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

25 kwietnia2021

 • Światowy Dzień Pingwina

26 kwietnia2021

 • Szkolenie dla zespołu egzaminacyjnego – matura

  Dyrektor, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

29 kwietnia2021

 • Międzynarodowy Dzień Tańca
 • Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

30 kwietnia2021

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel