Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.07.226.1675
2008-01-01 Dz.U.07.171.1208 Art. 3
2009-01-01 Dz.U.08.195.1200 Art. 1
2009-08-01 Dz.U.09.62.504 Art. 70
2009-09-01 Dz.U.09.97.801 Art. 2
2010-01-31 Dz.U.09.226.1809 Art. 1
2010-10-16 Dz.U.10.127.857 Art. 93 pkt 1
ustawa
z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej
(Dz.U. z dnia 4 grudnia 2007 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
 1. Art. 1 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 2.
 1. Art. 2 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 3.
 1. Art. 3 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 4.
 1. Art. 4 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Rozdział 2
Struktura organizacyjna kultury fizycznej
Art. 5.
 1. Art. 5 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 5a.
 1. Art. 5a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 6.
 1. Art. 6 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 7.
 1. Art. 7 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 7a.
 1. Art. 7a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 8.
 1. Art. 8 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 9.
 1. Art. 9 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 10.
(uchylony)
Art. 10a.
(uchylony)
Art. 11.
(uchylony)
Art. 12.
 1. Art. 12 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 12a.
 1. Art. 12a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 12b.
 1. Art. 12b uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 12c.
 1. Art. 12c uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 13.
(uchylony)
Art. 14.
(uchylony)
Art. 15.
(uchylony)
Art. 16.
(uchylony)
Art. 17.
(uchylony)
Art. 18.
(uchylony)
Art. 18a.
 1. Art. 18a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 18b.
 1. Art. 18b uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 18c.
 1. Art. 18c uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 18d.
 1. Art. 18d uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 18e.
 1. Art. 18e uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Rozdział 3
Wychowanie fizyczne
Art. 19.
 1. Art. 19 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 20.
 1. Art. 20 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Rozdział 4
Sport
Art. 21.
(uchylony)
Art. 22.
 1. Art. 22 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 23.
 1. Art. 23 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 23a.
 1. Art. 23a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 23b.
 1. Art. 23b uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 24.
(uchylony)
Art. 25.
(uchylony)
Art. 26.
(uchylony)
Art. 27.
(uchylony)
Art. 28.
 1. Art. 28 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 28a.
(uchylony)
Rozdział 5
Sport profesjonalny
Art. 29.
(uchylony)
Art. 29a.
(uchylony)
Art. 29b.
(uchylony)
Art. 29c.
(uchylony)
Art. 30.
(uchylony)
Art. 31.
(uchylony)
Art. 32.
(uchylony)
Art. 33.
(uchylony)
Art. 34.
(uchylony)
Art. 35.
(uchylony)
Art. 36.
(uchylony)
Art. 36a.
(uchylony)
Art. 36b.
(uchylony)
Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów w sporcie
Art. 37.
(uchylony)
Art. 38.
(uchylony)
Art. 39.
(uchylony)
Art. 40.
(uchylony)
Art. 41.
(uchylony)
Art. 41a.
(uchylony)
Rozdział 7
Rekreacja i rehabilitacja ruchowa
Art. 42.
 1. Art. 42 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 43.
1.
Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii.
2.
Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli — o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli — o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
3.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach określają odrębne przepisy.
Rozdział 8
Kadry kultury fizycznej
Art. 44.
 1. Art. 44 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 45.
 1. Art. 45 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 46.
(uchylony)
Rozdział 9 (uchylony)
Zwalczanie dopingu w sporcie
Art. 47.
(uchylony)
Art. 48.
(uchylony)
Art. 49.
(uchylony)
Rozdział 10
Zasady bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej
Art. 50.
 1. Art. 50 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 51.
 1. Art. 51 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 52.
 1. Art. 52 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 53.
 1. Art. 53 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 53a.
 1. Art. 53a zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.171.1208)
 2. Art. 53a uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 53b.
 1. Art. 53b uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 53c.
 1. Art. 53c uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 53d.
 1. Art. 53d dodany z dniem 31 stycznia 2010 r. przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U.09.226.1809)
 2. Art. 53d uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 54.
 1. Art. 54 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 55.
 1. Art. 55 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 56.
 1. Art. 56 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Rozdział 11
Przepisy karne
Art. 57.
 1. Art. 57 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Rozdział 12
Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 58.
 1. Art. 58 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 59.
 1. Art. 59 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 60.
 1. Art. 60 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 61.
 1. Art. 61 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 62.
 1. Art. 62 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 63.
 1. Art. 63 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 64.
 1. Art. 64 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 65.
 1. Art. 65 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 66.
 1. Art. 66 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
Art. 67.
 1. Art. 67 uchylony z dniem 16 października 2010 r. przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857)
(uchylony)
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel