Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.100.908
2016-03-01 Dz.U.15..1812 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..283
rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
(Dz.U. z dnia 5 lipca 2002 r.)

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się "Zasady techniki prawodawczej”, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.
Załącznik Zasady techniki prawodawczej
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel