Dz.U.16..1378
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

Na podstawie art. 85y ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Załącznik Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Słowa kluczowe:
oświata
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel