Dz.U.19..316
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z dnia 19 lutego 2019 r.)

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się:
1)
ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1)
roku szkolnego 2019/2020 w:
a)
klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b)
semestrze I szkoły policealnej,
c)
klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d)
klasie I pięcioletniego technikum,
2)
roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
-
a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Załącznik 2 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
Słowa kluczowe:
oświata

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel