Dz.U.17..1611
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2017 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec publicznych szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 2.
Wymagania, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Załącznik Wymagania wobec szkół i placówek
Słowa kluczowe:
oświata
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel