Profilaktyka i wychowanie

W szkołach obserwujemy niepokojące dysproporcje między kompetencjami merytorycznymi nauczycieli, które są wysokie, a kompetencjami psycho-pedagogicznymi, które często oceniane są jako niewystarczające. Te ostatnie rzutują na jakość prowadzonych oddziaływań wychowawczych. Otwiera się zatem szerokie pole działań dla specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy powinni wesprzeć pracę nauczycieli. Jak szkoła i jak poradnia mogą budować skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi.

Tematyka

Narzędzia

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel