zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne - organizacja

Organizacja zajęć rewalidacyjnych – aspekty prawne i praktyczne

Planowanie pracy rewalidacyjnej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysparza dyrektorowi i nauczycielom wielu trudności. Nadal zdarza się mylenie zajęć rewalidacyjnych z zajęciami, które prowadzone są  w ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wiele emocji wzbudza także nieokreślone pensum nauczyciela rewalidacji, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nie jest wprost unormowany w prawie oświatowym.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Jak zorganizować  pracę rewalidacyjną z uczniem
  • Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne
  • Jakie jest pensum dla nauczyciela, któremu powierzono prowadzenie zajęć rewalidacji
  • Jak wyliczyć pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel