Wczesne wspomaganie rozwoju

Pomocą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) obejmuje się dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodziny. W pomoc tę zaangażowani są różni specjaliści – pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi i in. Może być ona organizowana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach, poradniach. Jeśli jesteś specjalistą z tej dziedziny, to bez względu na to, w jakim miejscu udzielasz pomocy, znajdziesz tu coś dla siebie. Materiały zamieszczone w tym dziale obejmują cały proces udzielania wsparcia – od diagnozy, poprzez wdrażanie pomocy, aż po ocenę uzyskanych efektów. Artykuły zostały uporządkowane według takiego właśnie klucza.

Tematyka

Narzędzia

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel