Uczniowie z orzeczeniem

Przeczytaj nasze porady, jak organizować pracę i wsparcie dla ucznia z orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
IPET na rok szkolny 2019/2020

Czas na Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny! Co musisz wiedzieć o IPET?

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych jest jednym z najtrudniejszych zadań, z którymi specjaliści muszą zmierzyć się na początku roku szkolnego. O czym trzeba pamiętać opracowując IPET? Usystematyzuj swoją wiedzę, poznaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i pobierz gotowe wzory dokumentów. SPIS TREŚCI: Podstawa prawna opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Obowiązki szkoły i przedszkola Zespół przygotowujący IPET Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Terminy dotyczące opracowania IPET Zawartość i konstrukcja IPET PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET? 2. Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na kolejne lata? 3. W jakich sytuacjach należy zmodyfikować IPET? 4. Czy w IPET ucznia rozpoczynającego II etap edukacji trzeba umieścić informację o sposobach realizacji doradztwa zawodowego? 5. Czy szkoła ma obowiązek przekazania kopii IPET dla rodzicom? 6. W jakim terminie przekazać IPET rodzicom? 7. Czy szkoła ma obowiązek przekazania IPET do innej szkoły w przypadku przeniesienia się ucznia? 8. Czy trzeba opracować IPET dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego? 9. Jak postępować z dokumentacją z zakresu wsparcia udzielanego uczniowi na podstawie IPET po opuszczeniu szkoły? 10. Czy można zastąpić nauczyciela wspomagającego i zawrzeć w IPET odpowiednią adnotację?

  • Data: 02.09.2019

Tematyka

Narzędzia

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel