indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)

IPET na rok szkolny 2019/2020

Czas na Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny! Co musisz wiedzieć o IPET?

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych jest jednym z najtrudniejszych zadań, z którymi specjaliści muszą zmierzyć się na początku roku szkolnego. O czym trzeba pamiętać opracowując IPET? Usystematyzuj swoją wiedzę, poznaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i pobierz gotowe wzory dokumentów.


SPIS TREŚCI:

Podstawa prawna opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

Obowiązki szkoły i przedszkola

Zespół przygotowujący IPET

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Terminy dotyczące opracowania IPET

Zawartość i konstrukcja IPET

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?

2. Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na kolejne lata?

3. W jakich sytuacjach należy zmodyfikować IPET?

4. Czy w IPET ucznia rozpoczynającego II etap edukacji trzeba umieścić informację o sposobach realizacji doradztwa zawodowego?

5. Czy szkoła ma obowiązek przekazania kopii IPET dla rodzicom?

6. W jakim terminie przekazać IPET rodzicom?

7. Czy szkoła ma obowiązek przekazania IPET do innej szkoły w przypadku przeniesienia się ucznia?

8. Czy trzeba opracować IPET dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego?

9. Jak postępować z dokumentacją z zakresu wsparcia udzielanego uczniowi na podstawie IPET po opuszczeniu szkoły?

10. Czy można zastąpić nauczyciela wspomagającego i zawrzeć w IPET odpowiednią adnotację?

konferencja online o IPET

Zapraszamy na konferencję online „IPET w świetle obowiązujących przepisów”

Już od 18 marca br. przez kolejne 3 dni odbędzie się konferencja dla nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach na temat prawidłowego opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Wygodna forma konferencji – online – pozwoli każdemu nauczycielowi zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi materiałami, a także wziąć udział w szkoleniu i czacie z ekspertami.

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel