indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)

konferencja online o IPET

Zapraszamy na konferencję online „IPET w świetle obowiązujących przepisów”

Już od 18 marca br. przez kolejne 3 dni odbędzie się konferencja dla nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach na temat prawidłowego opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Wygodna forma konferencji – online – pozwoli każdemu nauczycielowi zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi materiałami, a także wziąć udział w szkoleniu i czacie z ekspertami.

IPET dla ucznia z autyzmem

Zamieszczony IPET dla ucznia z autyzmem jest propozycją opartą na zmianach w prawie wprowadzonych z dniem 1 września 2017 roku. Zaproponowana struktura programu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy.

IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników. Zapis z załącznikami został zaproponowany w podanym przykładzie. Do programu dodano pełny opis wybranych załączników: dostosowanie programu, dostosowanie wymagań. Każdy z załączników odnoszący się do poszczególnych przedmiotów opracowywany jest przez specjalistów posiadających kwalifikacje do ich nauczania. W taki sam sposób może być opisana działalność rewalidacyjna oraz prowadzona w ramach zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. dydaktyczno-wychowawczych. W zaproponowanym IPET został wpisany program zajęć rewalidacji, który możne stanowić także załącznik do programu. Zaproponowany IPET jest raczej pewnym zestawieniem propozycji zapisów zamieszczonych w tym dokumencie niż programem ograniczonym do konkretnego ucznia. Taka struktura pozwoli na wykorzystanie wybranych zapisów podczas opracowywania tego dokumentu przez konkretny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel