nauczyciel wspomagający

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego – sześć pomysłów na wsparcie ucznia

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Dlaczego największe znaczenie w zdanej pracy nauczyciela wspomagającego ma stały kontakt z uczniem i rodzicami
  • Jakie działania może podjąć nauczyciel wspomagający, by wesprzeć ucznia w realizacji procesu kształcenia
  • Dlaczego nauczanie on-line może być szansą dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • W jakiej formie powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne
Zatrudnienie pomocy nauczyciela

Wsparcie dla dziecka z orzeczeniem – status prawny i warunki zatrudnienia: nauczyciela wspomagającego specjalisty, pomocy nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel