zindywidualizowana ścieżka kształcenia

  Wymiar godzin realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Wymiar godzin realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

O sposobie realizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia konkretnego ucznia decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając opinię wydaną przez poradnię i zawarte w niej wskazania. Co w praktyce oznacza ta zasada i w jaki sposób odnosi się do konieczności ustalenia liczby godzin zajęć, które będą realizowane przez ucznia?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Kto decyduje o liczbie godzin zajęć objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
  • Jakimi kryteriami należy kierowa się podczas określania liczby godzin zajęć objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel