scenariusz zajęć dla uczniów

Zaplanuj z uczniami II semestr

Po podsumowaniu pierwszego półrocza nauki, warto zaprojektować drugą część roku szkolnego. Na pierwszych zajęciach po feriach zimowych musi znaleźć się czas na opowieści i dziecięce wrażenia z minionego czasu wolnego. Druga część zajęć może dotyczyć refleksji i analizy celów ogólnych i osobistych, jakie stają przed dziećmi, podczas odbywania szkolnej przygody. Świadomie nie używam sformułowania "obowiązek szkolny", by systematyczność, dokładność, rzetelność sumienność w zdobywaniu wiedzy, okrasić nutami radości, niezwykłości; by sprawdziany, odpytywanie z przerobionego materiału nie nosiły znamion rutyny, ale stanowiły konsekwencję działań, którym przyświecają wcześniej ustalone cele.

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel