Karta Nauczyciela

okladka-awans na nauczyciela kontraktowego

Archiwalny Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – krok po kroku

Staż na stopień nauczyciela kontaktowego trwa 9 miesięcy i kończy się rozmową kwalifikacyjną przed komisją. W tym czasie nauczyciela czeka sporo formalności, jak chociażby opracowanie planu rozwoju zawodowego, jego ewentualna modyfikacja, a następnie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której odpowie na pytania komisji. W ebooku przedstawiamy m.in. 88 przykładowych pytań, które nauczyciel może usłyszeć podczas rozmowy z komisją.

Spis treści

 • Automatycznie rozpoczęcie stażu z dniem zatrudnienia…
 • …poza trzema przypadkami
 • W realizacji stażu pomoże opiekun
 • Nauczyciel ma 20 dni na przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego…
 • …a dyrektor 30 dni na jego zatwierdzenie
 • Awansujący nauczyciel ma wsparcie dyrekcji i grona pedagogicznego
 • Staż może się przedłużyć albo przepaść
 • 6 zasad związanych z przedłużeniem stażu
 • Sposób liczenia okresów nieobecności najlepiej skonsultować z kuratorium
 • Nauczyciel nie może żądać przedłużenia stażu
 • Po zakończeniu stażu czas na sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • W sprawie awansu nauczyciela wypowiada się rada rodziców
 • Od oceny można złożyć odwołanie…
 • …ale nie warto zwlekać z jego wysłaniem
 • Ostateczną decyzję podejmuje kuratorium
 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami
 • Nie wszystkie dokumenty ze ścieżki awansu są wymagane przy postępowaniu kwalifikacyjnym
 • Termin złożenia wniosku decyduje o dacie wydania decyzji awansowej
 • 88 przykładowych pytań na komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Decyzja odmowna nie przekreśla możliwości uzyskania awansu
 • Podstawa prawna

Autorzy: MICHAŁ KOWALSKI, WANDA PAKULNIEWICZ

Ruch kadrowy w szkole - prawa pedagogów

E-szkolenie: Czego spodziewać się podczas ruchu kadrowego w 2017 r.? Prawa pedagoga szkolnego i nauczyciela

Ruch kadrowy w placówce oświatowej oznacza często poważne zmiany dla pedagogów, takie jak przeniesienie w stan nieczynny, zmianę wymiaru zatrudnienia czy nawet zwolnienia. Są jednak pewne rozwiązania kadrowe, które pozwolą nauczycielom przeczekać trudny okres reformy oświaty. Podczas warsztatu online radca prawny przeanalizuje najnowsze przepisy oświatowe i zaproponuje najlepsze rozwiązania kadrowe z punktu widzenia nauczycieli.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:
 • Losy pedagoga w gimnazjum – stan nieczynny albo wypowiedzenie stosunku pracy.
 • Czy lepiej przejść w stan nieczynny, czy dać się zwolnić?
 • Jak bronić się przed wypowiedzeniem w sądzie pracy?
 • Możliwe ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe albo uzupełnienie etatu – korzyści wynikające z tych rozwiązań
 • Ustalenie pensum łączonego w związku z przeniesieniem służbowym.
 • Czy warto skorzystać z emerytury lub świadczenia kompensacyjnego.
Szkolenie prowadzi Michał Kowalski – radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Zmiany w Karcie Nauczyciela

E-szkolenie: Reforma oświaty – zmiany w Karcie Nauczyciela i inne nowości dla pracowników oświaty

Podczas szkolenia radca prawny i ekspert Portalu Oświatowego Michał Kowalski analizuje najnowsze przepisy kadrowe wprowadzone w związku z reformą oświaty. Wskazuje zarówno rozwiązania tymczasowe, zaplanowane na czas wdrażania reformy, jak i zmiany w Karcie Nauczyciela, które mają obowiązywać już na stałe.   

Program szkolenia: 
 • Rozwiązania kadrowe związane z eliminacją gimnazjów ze struktury szkolnictwa
 • Wygaszanie gimnazjów – etap I i II
 • Wzór propozycji ograniczenia zatrudnienia
 • Wzór informacji o przeniesieniu w stan nieczynny
 • Wygaszanie gimnazjów – konsultacje związkowe, ochrona stosunku pracy
 • Jak powinno wyglądać wypowiedzenie na etapie wygaszania gimnazjum
 • Przekształcenie gimnazjum lub włączenie do innej szkoły
 • Wzór przykładowej informacji dla pracownika o przejściu do przekształconej szkoły
 • Przekształcenie zespołu szkół
 • Ograniczenia dla nauczycieli z dwoma miejscami pracy
 • Zmiany w zakresie przeniesienia służbowego nauczycieli
 • Ułatwienia w stosowaniu instytucji uzupełniania etatu w innej szkole
 • Ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych
 • Wymóg zatrudnienia dodatkowych specjalistów w razie większej liczby uczniów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela mające obowiązywać na stałe
 • Rozwiązania kadrowe związane z przekształceniami innych typów szkół
 • Dalsze losy dyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze
Szkolenie poprowadzi Michał Kowalski – radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Szkolenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji online "Zmiany prawne od 1 stycznia 2017. Placówki oświatowe w obliczu Reformy Oświaty".
Zobacz wstęp do wykładu:

   

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel