ZNP: W co drugiej szkole nauczyciele pracują za darmo

Dodano: 12 lutego 2018
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna za darmo

Związek Nauczycielstwa Polskiego pod koniec 2017 roku przeprowadził ankietę w 13 województwach. Wyniki badania wskazują, że w co drugiej szkole podstawowej i w większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizuje się niezgodnie z prawem. 

Problemem jest nieznajomość prawa

Pytanie zadane wybranym placówkom brzmiało: Czy pozaspecjalistyczne zajęcia organizowane w bieżącym roku szkolnym zgodnie z §7 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. / z §6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy?

Wyniki ankiety wskazują na liczne nieprawidłowości – zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej często nie są wliczane do pensum lub realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego na przyczyny problemu składa się nieznajomość lub lekceważenie prawa pracy przez dyrektorów odpowiedzialnych za organizację pracy szkoły, niekorzystna presja organów prowadzących zatwierdzających arkusze organizacji oraz pomijanie zagadnienia przez organy nadzoru pedagogicznego opiniujące arkusze.

Według ZNP konieczna jest nowelizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz zmiana przepisów w sprawie opiniowania arkuszy organizacji przez kuratorów oświaty.

Na portalu ePedagogika.pl porady dotyczące czasu pracy nauczycieli znajdą Państwo tutaj >>

ZNP przesłało wyniki ankiety do MEN, a także złożyło wniosek o potrzebie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela drogą inicjatywy poselskiej – o konieczności nowelizacji art. 42, a także nowelizacji prawa z zakresie oceny pracy nauczycieli związanej z awansem zawodowym.

Źródło:

Strona Związku Nauczycielstwa Polskiego: www.znp.edu.pl

Zachęcamy do korzystania z porad ekspertów – Poradnia dostępna tutaj >>

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel