Ruszają prace nad zmianą przepisów płacowych nauczycieli

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 5 lutego 2019
MEN o podwyżkach dla nauczycieli

31 stycznia 2019 r. zakończyły się w MEN rozmowy ze związkami zawodowymi na temat wynagradzania nauczycieli. Ministerstwo informuje o szybszych podwyżkach dla nauczycieli oraz nowych rozwiązaniach, które wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom…

Co proponuje MEN?

Konkretne rozwiązania, które przewiduje resort edukacji, to:

  1. Płatne zajęcia dodatkowe poprzez zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora.
  2. Przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
  3. Nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty „Stażyści na start” – tj. 1.000 zł wypłacane jednorazowo w pierwszym i w drugim roku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
  4. Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych – w zależności od posiadanego stopnia awansu odpowiednio 200 zł, 400 zł i 500 zł.
  5. Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. – w sumie od 31 marca 2018 r. będzie to łączny wzrost wynagrodzeń o 16,1%. Jak podkreśla jednak ZNP – jest to podwyżka w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r. i obietnica podwyżki o kolejne 5% od 1 września 2019 r.

Ministerstwo też planuje zmianę zasad określania wysokości dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy, gdyż różnice w wysokości przyznawanych dodatków są zupełnie niezrozumiałe. Przykładowo, w skali kraju wysokość dodatku motywacyjnego wynosi od 20 do 1.950 zł, dodatku za wychowawstwo od 23 zł do 800 zł. Planowane jest także uregulowanie kwestii dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Będzie analiza systemu wynagradzania nauczycieli

Ponadto MEN rozważa możliwość zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. „Na początku Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi szczegółowe analizy dotychczasowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz opracuje projekt kierunków jego zmiany, mając na uwadze konieczność uproszczenia tego systemu. W analizie dotychczasowego systemu wynagradzania uwzględnione zostaną w szczególności kwestie średniego wynagrodzenia nauczycieli, rozliczania średnich wynagrodzeń oraz wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia.” – jak czytamy na stronie resortu edukacji.

Terminarz

Proponowane rozwiązania wymagają zmian w przepisach. MEN planuje podjąć w tym celu następujące działania:

  1. do 10 lutego 2019 r. – zakończenie rozmów z reprezentatywnymi związkami zawodowymi;
  2. do 30 kwietnia 2019 r. – opracowanie zmian w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania i rozpoczęcie prac legislacyjnych w sejmie;
  3. do 30 czerwca 2019 r. przedłożenie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela do podpisu Prezydenta RP.

Wyniki rozmów nie są satysfakcjonujące dla związków zawodowych oraz samych nauczycieli. ZNP podtrzymuje swoje żądanie podwyżek dla nauczycieli o 1.000 zł i to już od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem związku nauczyciele nie oczekują dodatków do wynagrodzenia a podwyższenia samej pensji zasadniczej.

Kierunek zmian w całym systemie wynagradzania nauczycieli ma zostać zaprezentowany do wakacji.

Źródło:
Dodano: 5 lutego 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel