nauczanie zdalne

WOPFU w czasie pandemii

AKTUALIZACJA! Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia w czasie pandemii – czy można ją przeprowadzić

Przepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została przeprowadzona na początku drugiego semestru. Sprawdź czy w związku z ograniczeniami oraz wprowadzeniem istotnych zmian w zasadach realizacji zadań przez szkoły i placówki, nauczyciele muszą przeprowadzić drugą WOPFU w roku szkolnym 2020/2021.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy pandemia i zawieszenie funkcjonowania szkół zwalnia z obowiązku przeprowadzenia WOPFU
  • Co uwzględnić w WOPFU po pierwszym semestrze
  • Czy w WOPFU uwzględnić trudności ucznia, które nie występowały w systemie pracy stacjonarnej
Odmowa przyznania godzin na nauczanie indywidualne w czasie epidemii

Odmowa przyznania godzin na nauczanie indywidualne w czasie epidemii

Nauczanie indywidualne, co do zasady, prowadzone jest w domu ucznia. W okresie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych i realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej, stosowanie takiego rozwiązania nie jest jednak możliwe. Wobec tego pojawia się pytanie – czy organ prowadzący może odmówić przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy stan epidemii uzasadnia odstąpienie od realizacji nauczania indywidualnego
  • Czy nauczanie indywidualne w czasie epidemii realizuje się w miejscu pobytu ucznia
Stawianie granic w kontakcie z uczniami i rodzicami

Stawianie granic w kontakcie z uczniami i rodzicami

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Jak zdalne nauczanie zmieniło specyfikę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • W jaki sposób wyznaczać granicę i w jakich sytuacjach pozwalać na jej przekroczenie
  • Na czym polega tworzenie „listy ważnych spraw” oraz stosowanie zasady „trzech P”
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel