wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

WOPFU w czasie pandemii

AKTUALIZACJA! Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia w czasie pandemii – czy można ją przeprowadzić

Przepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została przeprowadzona na początku drugiego semestru. Sprawdź czy w związku z ograniczeniami oraz wprowadzeniem istotnych zmian w zasadach realizacji zadań przez szkoły i placówki, nauczyciele muszą przeprowadzić drugą WOPFU w roku szkolnym 2020/2021.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy pandemia i zawieszenie funkcjonowania szkół zwalnia z obowiązku przeprowadzenia WOPFU
  • Co uwzględnić w WOPFU po pierwszym semestrze
  • Czy w WOPFU uwzględnić trudności ucznia, które nie występowały w systemie pracy stacjonarnej
Charakterystyka funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu

Dziecko z autyzmem w przedszkolu – trudne dobrego początki? Cz. II charakterystyka funkcjonowania

W pierwszej części artykułu omówiono formalno-prawne aspekty opracowania wielospecjalistycznej ocen funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Druga część dotyczy charakterystyki funkcjonowania dziecka z autyzmem czyli kluczowych aspektów merytorycznych na które należy zwrócić uwagę podczas realizacji wychowania przedszkolnego.

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

Określenie w IPET zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszcza zalecenia, które ma realizować szkoła. Sprawdź, jakie zapisy dotyczące zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem można zamieścić w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Skąd pozyskać informacji o kierunku działań, które powinni podjąć nauczyciele i specjaliści
  • Czym powinny charakteryzować się zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
  • Kierunek działań nauczycieli wyznacza wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel