orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Zwolnienie dziecka z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Skoro tak, to czy dziecko 6 letnie może być zwolnione z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i kontynuować wychowanie przedszkolne w grupie dzieci pięcioletnich?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym może kontynuować wychowanie przedszkolne w grupie dzieci 5-lenich lub młodszych
  • Czy odroczenie obowiązku szkolnego w przypadku dziecka z orzeczeniem uprawnia do zwolnienia go z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Nowe orzeczenie – czy trzeba opracować nowy IPET

Nowe orzeczenie – czy trzeba opracować nowy IPET

W przypadku doręczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Czy taki obowiązek istnieje także w sytuacji, gdy szkoła otrzymała już orzeczenie, ale w tym samym roku szkolnym doręczono kolejne dla tego samego ucznia?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy doręczenie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oznacza konieczność opracowania nowego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  • Czy nowe orzeczenie uchyla poprzednie
Jak często aktualizować zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów określone w IPET

Jak często aktualizować zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów określone w IPET

Wszystkie działania określone w IPET i podejmowane na rzecz ucznia powinny być adekwatne do jego bieżących potrzeb. Dotyczy to również zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Z tego względu bardzo istotne jest monitorowanie ich skuteczności oraz aktualizować. Dotyczy to także zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.

 

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Jak często należy modyfikować IPET
  • Które elementy IPET powinny zostać ocenione podczas ewaluacji
  • Czy każda ewaluacja powinna wiązać się z aktualizowaniem zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel