kształcenie specjalne

ksztalcenie specjalne

Archiwalny E-szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Marzennę Czarnocką, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz eksperta Portalu Oświatowego. Pomoże ono ugruntować wiedzę w zakresie organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pozwoli poszukać efektywnych form wsparcia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. 

Program szkolenia:
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
 • Zatrudnianie specjalistów i dodatkowe zatrudnianie
 • Zmiany dotyczące liczby uczniów w szkole
 • Czas trwania zajęć rewalidacyjnych - projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
 • Inne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przedłużanie etapu edukacyjnego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w związku ze zmianą środowiska edukacyjnego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • Prawo oświatowe - zmiany o charakterze porządkującym
 • Terminy i przepisy wprowadzające
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie zmian
Szkolenie prowadzi Marzenna Czarnocka - dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych, wieloletni współpracownik Portalu Oświatowego, ekspert prawa oświatowego.

Szkolenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji online "Zmiany prawne od 1 stycznia 2017. Placówki oświatowe w obliczu Reformy Oświaty".

Obejrzyj początek wykładu:

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel