koronawirus

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego – sześć pomysłów na wsparcie ucznia

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Dlaczego największe znaczenie w zdanej pracy nauczyciela wspomagającego ma stały kontakt z uczniem i rodzicami
  • Jakie działania może podjąć nauczyciel wspomagający, by wesprzeć ucznia w realizacji procesu kształcenia
  • Dlaczego nauczanie on-line może być szansą dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • W jakiej formie powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne
Wynagrodzenie za czas kwarantanny

Archiwalny Wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przymusową kwarantannę

Artykuł archiwalny. Poznaj aktualne zasady dotyczące wynagradzania nauczycieli w czasie kwarantanny: Wynagrodzenie nauczyciela na kwarantannie.

Niektórzy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, podobnie jak pracownicy innych sektorów, są zobowiązani do odbywania przymusowej kwarantanny domowej. Dowiedz się, czy taki nauczyciel musi świadczyć pracę i jakie wynagrodzenie przysługuje mu za ten okres.

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel