koronawirus

Odmowa przyznania godzin na nauczanie indywidualne w czasie epidemii

Odmowa przyznania godzin na nauczanie indywidualne w czasie epidemii

Nauczanie indywidualne, co do zasady, prowadzone jest w domu ucznia. W okresie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych i realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej, stosowanie takiego rozwiązania nie jest jednak możliwe. Wobec tego pojawia się pytanie – czy organ prowadzący może odmówić przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy stan epidemii uzasadnia odstąpienie od realizacji nauczania indywidualnego
  • Czy nauczanie indywidualne w czasie epidemii realizuje się w miejscu pobytu ucznia
Praca zdalna nauczyciela wspomagającego

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego – sześć pomysłów na wsparcie ucznia

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Dlaczego największe znaczenie w zdanej pracy nauczyciela wspomagającego ma stały kontakt z uczniem i rodzicami
  • Jakie działania może podjąć nauczyciel wspomagający, by wesprzeć ucznia w realizacji procesu kształcenia
  • Dlaczego nauczanie on-line może być szansą dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • W jakiej formie powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel