szkoła specjalna

Prowadzenie zajęć w szkole specjalnej. Edukacja na odległość

Archiwalny Nauczanie zdalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Artykuł archiwalny. Poznaj aktualne zasady dotyczące prowadzenia zdalnych zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną: Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Nowe przepisy nie zawierają gotowych rozwiązań dotyczących realizacji podstawy programowej w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Dowiedz się, jak powinno wyglądać nauczanie zdalne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną w szkole specjalnej? Czy nauczyciele mogą ograniczyć się do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji?


Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel