reforma oświaty 2017

urlop dla poratowania zdrowia

Archiwalny Urlop dla poratowania zdrowia – bez zmian w okresie reformy oświaty

Wielu nauczycieli zastanawia się czy nowe przepisy prawa oświatowego, które wyłączają stosowanie niektórych regulacji Karty Nauczyciela na czas reformy oświaty, ingerują także w zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Odpowiedź brzmi nie, przy czym trzeba pamiętać, że złożenie wniosku o urlop, czy też przebywanie na tym urlopie, nie uchroni nauczyciela przed decyzjami kadrowymi dyrektora.

Spis treści

 • Surowsze wymogi dla pierwszego w życiu urlopu zdrowotnego
 • WARUNEK 1: Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony
 • WARUNEK 2: Posiadanie 7-letniego stażu pracy przed udzieleniem pierwszego urlopu zdrowotnego
 • WARUNEK 3: Maksymalnie 3-letni urlop w karierze nauczycielskiej a jednorazowo w wymiarze do 1 roku
 • WARUNEK 4: Odstęp minimum roku między kolejnymi urlopami zdrowotnymi
 • WARUNEK 5: Brak uprawnień emerytalnych
 • WARUNEK 6: Posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop zdrowotny
 • WARUNEK 7: Złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
 • Z urlopu można korzystać w dwóch szkołach jednocześnie
 • Urlopu udziela się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu
 • Udzielonego urlopu nie można przedłużyć…
 • …ale w 3 przypadkach można go skrócić
 • W trakcie urlopu zdrowotnego można zwolnić z przyczyn organizacyjnych…
 • …a tym bardziej ograniczyć zatrudnienie
 • Z urlopu zdrowotnego można korzystać w czasie stanu nieczynnego
 • W trakcie urlopu nauczyciel może korzystać z różnych uprawnień
 • Po urlopie zdrowotnym nauczyciel może być spokojny o miejsce pracy…
 • …na tym samym, lub innym stanowisku
 • Podstawa prawna
sytuacja kadrowa nauczycieli

Archiwalny Sytuacja kadrowa nauczycieli w obliczu reformy oświaty

Poznaj rozwiązania kadrowe, które pozwolą nauczycielom przeczekać trudny okres reformy oświaty. Dowiedz się więcej o przeniesieniu w stan nieczynny lub czasowym obniżeniu wymiaru zatrudnienia ze względu na zmiany organizacyjne.

Spis treści:

 • Pisemna informacja o zmianie pracodawcy do 15 maja 2017 r.
 • Odmowa podpisania informacji o zmianie pracodawcy nic nie da
 • Specjalne procedury kadrowe wobec nauczycieli gimnazjum
 • Ograniczenie etatu – także poniżej połowy wymiaru…
 • …co nie przeszkodzi w realizacji awansu zawodowego
 • Stan nieczynny na nieco odmiennych zasadach niż przed reformą
 • Pismo o przeniesieniu w stan nieczynny można wysłać pocztą
 • Brak zgody na stan nieczynny oznacza otrzymanie wypowiedzenia …
 • … które musi być skonsultowane ze związkami zawodowymi
 • Wyłączenie przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy
 • Nauczyciel otrzyma odprawę
 • Inne warianty postępowania wobec nauczycieli w razie braku godzin
 • Zmiana stanowiska pracy …
 • …może wymagać zmian w umowie o pracę
 • Przeniesienie do innej szkoły – w okresie reformy także dla nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę
 • Wyjściem może być urlop dla poratowania zdrowia
 • Czasami konieczne może okazać przekwalifikowanie się
 • A może nowe klasy?
 • Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy
 • Podział zajęć na grupy zwiększy zatrudnienie
 • Dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne
 • Podstawa prawna

Dariusz Dwojewski, Małgorzata Celuch, Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel