Zmiany w Karcie Nauczyciela są już pewne – ustawa podpisana

Dodano: 10 lipca 2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela 1 września 2019 r. podwyżki dla nauczycieli

W dniu 9 lipca 2019 r. biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało o podpisaniu nowelizacji Karty Nauczyciela przez Prezydenta. Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe zasady awansu zawodowego i dokonywania oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Zmiany Karcie Nauczyciela wchodzące w życie 1 września 2019 r.

Awans zawodowy
 • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
 • powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
 • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
 • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
 • skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.
Przeczytaj również: Nowy awans zawodowy nauczycieli – sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie 1 września 2019 r., a co zmieni się wcześniej  
Ocena pracy Rezygnacja z:
 • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
 • okresowej oceny pracy,
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
 • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
Przeczytaj również: Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli
Wynagrodzenie nauczycieli
 • wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;
 • wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
 • odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych.
Przeczytaj również: Nauczyciele przedszkolni jednak bez dodatku za wychowawstwo Wrześniowe podwyżki to nie jedyna zapowiadana zmiana w wynagrodzeniach nauczycieli
Czas pracy nauczycieli
 • organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin
Przeczytaj również: Od 1 września pensum niektórych nauczycieli przedszkoli określi organ prowadzący
Zatrudnianie nauczycieli
 • umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;
 • limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.
Przeczytaj również: Umowa na czas określony dla nauczyciela – nie dłużej niż przez 36 miesięcy
Kary dyscyplinarne
 • wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;
 • wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.  
Przeczytaj również: Nowe przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego – co zmieni nowelizacja Karty Nauczyciela
Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel