Nauczyciele przedszkolni jednak bez dodatku za wychowawstwo

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 27 czerwca 2019
Podwyżki dla nauczycieli egzaminatorów

26 czerwca 2019 r. Senat przyjął ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela bez poprawek. Oznacza to, że mimo próśb nauczycieli przedszkoli, nie będą oni mieli zagwarantowanego dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

W ustawie wskazano, że nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. Jednocześnie organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, będą mogły podwyższać minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w drodze regulaminu wynagradzania.

Jak zauważyła, w trakcie dyskusji nad ustawą, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek kwestia określenia w Karcie Nauczyciela dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli, wymaga dalszych prac w celu doprecyzowania. Zaznaczyła także, że nieuwzględnienie w poselskim projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela ww. dodatku wynika z faktu, iż prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy, zaś projektodawcy nie chcieli narzucić na samorządy kolejnych obciążających finansowo zadań.

Źródło:

Strona internetowa Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Dodano: 27 czerwca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel