Rząd powoła rzecznika ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

Dodano: 28 czerwca 2019
Pełnomocnik ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

28 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki wraz z uzasadnieniem. Sprawdź, jakie zadania będzie realizował rzecznik.

Celem powołania Rzecznika jest zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Został nim sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki ma odpowiadać za:

  1. analizę obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
  2. analizę propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
  3. przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Pełnomocnik może wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania.

Rozporządzenie weszło w życie 28 czerwca 2019 r.

Opracowanie: Marta Wysocka

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki wraz z uzasadnieniem (Dz.U. z 2019 r., poz. 1194).

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel