Podwyżki dla nauczycieli – ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze od 1 września 2019 r.

Dodano: 15 lipca 2019
Podwyżki dla nauczycieli egzaminatorów

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, natomiast MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r. w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zwiększyć się o 9,6%.

Ile dokładnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września 2019 r.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2019 r. wg projektu rozporządzenia MEN

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 466

2 509

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 444

2 466

2 486

2 905

Wyższe wynagrodzenie będzie wypłacone do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od początku roku szkolnego 2019/2020.

Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Źródło:

 Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel