Egzaminatorzy zarobią więcej – MEN pracuje nad zmianami

Dodano: 16 lipca 2019
Podwyżki dla nauczycieli egzaminatorów

Podwyższenie pensji zasadniczej nauczycieli będzie wpłynie na wysokość wynagrodzenia egzaminatorów, dla których stawki oblicza się w odniesieniu do wynagrodzenia nauczyciele dyplomowanego. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowym rozporządzeniem  w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

Projekt rozporządzenia określa warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz asystentów technicznych, którzy mogą brać udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa. Uwzględniono także warunki wynagradzania egzaminatorów z zakresu egzaminu gimnazjalnego, który zostanie przeprowadzony w styczniu roku szkolnego 2019/2020.

W  rozporządzeniu uwzględniono warunki wynagradzania egzaminatorów z zakresu: egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz asystentów technicznych z zakresu dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Cztery najważniejsze rozwiązania proponowane przez MEN

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania polegają na:

1)     utrzymaniu dotychczasowych stawek dotyczących wynagradzania egzaminatorów z zakresu:

  • egzaminu ósmoklasisty,
  • egzaminu maturalnego,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,
  • egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych

2)     określeniu warunków wynagradzania egzaminatorów z zakresu egzaminu zawodowego,

3)     określeniu warunków wynagradzania także dla egzaminatorów z zakresu:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,
  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

4)     wprowadzeniu stawek wynagrodzenia dla asystenta technicznego, który może brać udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa (także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

Egzaminatorzy zarobią więcej

Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 %, kolejną podwyżkę dostaną we wrześniu. Ta zmiana wpłynie na wynagrodzenia egzaminatorów, ponieważ podstawą ustalenia ich wynagrodzenia jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (projekt z 3 lipca 2019 r.).

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel