Przemoc, próby samobójcze... – przedstawiamy wyniki najnowszego badania

Dodano: 19 grudnia 2018
przemoc, okaleczenia wśród dzieci i nastolatków

Jak pokazują najnowsze wyniki badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o skali i uwarunkowaniach krzywdzenia dzieci w Polsce – aż 72% dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia, a co 6 nastolatek okaleczał się. Nowa diagnoza przynosi wiele niepokojących wniosków.

Alarmujące wyniki raportu

W październiku i listopadzie 2018 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła Ogólnopolską diagnozę skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. To największe w Polsce badanie, którego celem było określenie skali występowania różnych kategorii krzywdzenia, takich jak przemoc rówieśnicza lub ze strony dorosłych czy wykorzystywanie seksualne – wzięło w niej udział 1155 uczniów w wieku 11–17 lat.

Wyniki raportu wskazują, że:

  • 72% nastolatków doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia,
  • 57% badanych doświadczyło przemocy rówieśniczej,
  • 41% badanych doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych,
  • 7% badanych podjęło próbę samobójczą (10% dziewczyn),
  • 16% nastolatków okaleczało się,
  • 7% nastolatków doświadczyło wykorzystywania seksualnego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: diagnozakrzywdzenia.pl.

Ważna diagnoza problemów

Jak wskazują wyniki, co 6. polski nastolatek okaleczał się, a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy wykazują zachowania autodestrukcyjne – co 4. okaleczała się (23% vs 8%), a co 10. próbowała się zabić (10% vs 3%). Najbardziej powszechną kategorią krzywdzenia jest przemoc rówieśnicza, której badani głównie doświadczyli w formie przemocy fizycznej (42%) i psychicznej (29%).

Jak wskazuje Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, współautorka raportu, „ten wynik niepokoi tym bardziej, że w Polsce jest bardzo utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci. Wiemy, że są takie miejsca, w których dzieci w kryzysie nawet rok czekają na wizytę u specjalisty”.

Nadużywanie alkoholu - największą dysfunkcją rodziny

Najczęściej wskazywaną dysfunkcją w rodzinie to nadużywanie alkoholu przez członków rodziny. Badani, których bliscy nadmiernie spożywali alkohol, pięciokrotnie częściej doświadczali przemocy ze strony bliskich dorosłych i trzykrotnie częściej ze strony rówieśników oraz wykorzystywania seksualnego.

Jak dodaje dr Sajkowska„Konieczne i pilne jest podjęcie rzetelnej debaty wszystkich zainteresowanych środowisk, na podstawie której przyjęte i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania chroniące dzieci przed krzywdzeniem”.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel