Na co większa subwencja w 2019 roku

Dodano: 21 grudnia 2018
subwencja oświatowa 2019

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2019 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. – tak wynika z podpisanego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Większa subwencja m.in. na uczniów szkół branżowych

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest prognozowane większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Przy podziale subwencji wyodrębniono również środki na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wprowadzono 2 wagi zróżnicowane ze względu na typ szkół:

  • 0,025 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • 0,012 dla uczniów szkół  ponadpodstawowych.

Na co jeszcze przewidziano większą subwencję

W algorytmie na 2019 r. uwzględniono również m.in.:

  • zwiększenie subwencji naliczanej dla JST prowadzących/dotujących szkoły ponadpodstawowe w związku z rekrutacją od 1 września 2019 r. do tych szkół dwóch roczników dzieci,
  • urealnienie finansowania kształcenia zawodowego ze względu na koszt kształcenia w poszczególnych zawodach,
  • zwiększenie finansowania dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego w związku z wprowadzeniem badania psychologicznego dla kandydatów do kształcenia w tych zawodach,
  • dostosowanie sposobu naliczania subwencji na uczniów mniejszości do kolejnego etapu wdrażania reformy edukacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw).
  • Strona internetowa: www.men.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel