Nowe rozporządzenie dotyczące ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

Monika Fidler

Autor: Monika Fidler

Dodano: 13 września 2017
Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

Od 8 września obowiązuje rozporządzenie mające na celu określenie rozwiązań prawnych służących wykonaniu rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie działania 2.4. „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością”.

Co należy do zadań ośrodków?

Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze udzielają dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Do zadań placówki, która w danym powiecie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712).
Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 13 września 2017

Autor: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel