Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach - informacja MEN

Dodano: 8 września 2017
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

Uczeń, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, może uczyć się ze swoimi rówieśnikami w szkole. Jeżeli jego stan na to nie pozwala, zajęcia edukacyjne będzie miał zorganizowane w domu. Co istotne, w każdej chwili, w razie poprawy zdrowia, dziecko może wrócić do szkoły – czytamy w komunikacie MEN.

Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być włączony w zajęcia klasowe.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć w szkole, bądź w domu.

We wrześniu dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, zawierające wskazówki, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

Źródło:

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel