urlop zdrowotny

urlop dla poratowania zdrowia

Archiwalny Urlop dla poratowania zdrowia – bez zmian w okresie reformy oświaty

Wielu nauczycieli zastanawia się czy nowe przepisy prawa oświatowego, które wyłączają stosowanie niektórych regulacji Karty Nauczyciela na czas reformy oświaty, ingerują także w zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Odpowiedź brzmi nie, przy czym trzeba pamiętać, że złożenie wniosku o urlop, czy też przebywanie na tym urlopie, nie uchroni nauczyciela przed decyzjami kadrowymi dyrektora.

Spis treści

 • Surowsze wymogi dla pierwszego w życiu urlopu zdrowotnego
 • WARUNEK 1: Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony
 • WARUNEK 2: Posiadanie 7-letniego stażu pracy przed udzieleniem pierwszego urlopu zdrowotnego
 • WARUNEK 3: Maksymalnie 3-letni urlop w karierze nauczycielskiej a jednorazowo w wymiarze do 1 roku
 • WARUNEK 4: Odstęp minimum roku między kolejnymi urlopami zdrowotnymi
 • WARUNEK 5: Brak uprawnień emerytalnych
 • WARUNEK 6: Posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop zdrowotny
 • WARUNEK 7: Złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
 • Z urlopu można korzystać w dwóch szkołach jednocześnie
 • Urlopu udziela się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu
 • Udzielonego urlopu nie można przedłużyć…
 • …ale w 3 przypadkach można go skrócić
 • W trakcie urlopu zdrowotnego można zwolnić z przyczyn organizacyjnych…
 • …a tym bardziej ograniczyć zatrudnienie
 • Z urlopu zdrowotnego można korzystać w czasie stanu nieczynnego
 • W trakcie urlopu nauczyciel może korzystać z różnych uprawnień
 • Po urlopie zdrowotnym nauczyciel może być spokojny o miejsce pracy…
 • …na tym samym, lub innym stanowisku
 • Podstawa prawna
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel