Już jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Dodano: 24 stycznia 2018
Urlop dla poratowania zdrowia

Od początku roku dyrektorzy nie mogli kierować nauczycieli na badania w celu ustalenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. W konsekwencji musieli wstrzymać się z kierowaniem nauczycieli na badania do dnia wydania przepisów. Stosowne rozporządzenie już jest opublikowane.

Rozporządzenie określa:

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „badaniem lekarskim”;

2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanego dalej „skierowaniem na badanie lekarskie”;

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „orzeczeniem lekarskim”.

Czytaj o nowych zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zobacz >>

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel