Od 1 stycznia 2019 r. zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 6 grudnia 2018
zmiany w ocenie pracy nauczycieli 2019

Nie będzie określonych szczegółowych wskaźników oceny pracy nauczycieli, a ocena będzie wystawiana na podstawie stopnia realizacji poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu. Zmiany te mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Koniec z regulaminami ocen

W związku z uchyleniem od 1 styczna 2019 r. przepisu zobowiązującego do tworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów oceny pracy nauczycieli, nowelizacji ulegnie rozporządzenie w tej sprawie. Procedura oceny pracy nauczycieli będzie uregulowana w:

  • Karcie Nauczyciela oraz
  • rozporządzeniu MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Stopień realizacji kryteriów w skali od 0 do 3

Od nowego roku stopień spełniania poszczególnych kryteriów dyrektor oceni w skali od 0 do 3 – nie będzie więc szczegółowych wskaźników oceny pracy do poszczególnych kryteriów. Ocena będzie wynikiem procentowym ustalonym na podstawie sumy otrzymanych punktów podzielonej przez maksymalną liczbę punktów do zdobycia.

Niezmienne w przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

  • 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą,
  • 80% i powyżej - ocenę bardzo dobrą,
  • 55% i powyżej - ocenę dobrą,
  • poniżej 55% - ocenę negatywną.

Źródło:

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) – art. 140.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 23 listopada 2018 r.).
Anna Trochimiuk
Dodano: 6 grudnia 2018

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel