Już niedługo do 4 godzin tygodniowo bez konieczności zawierania umowy o pracę

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 7 grudnia 2018
umowa o pracę w placówce niepublicznej

Już od 1 stycznia 2019 r. w placówkach niepublicznych będzie można nawiązać współpracę z nauczycielami realizującymi nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne tygodniowo na innej podstawie niż umowa o pracę. Przedstawiamy szczegóły zmian w przepisach!

Umowy o pracę w placówkach niepublicznych...

Z początkiem tego roku szkolnego wprowadzono obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli placówek niepublicznych na podstawie umowy o pracę (art. 10a Karty Nauczyciela). Miała to być głównie ochrona nauczycieli przed zawieraniem tzw. umów śmieciowych. Jednak przepis ten budził sprzeciw nauczycieli, którzy realizują tylko kilka godzin zajęć w miesiącu.

... ale niekoniecznie w przypadku zajęć w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo

Od 1 stycznia 2019 r. do art. 10a Karty Nauczyciela zostanie wprowadzony wyjątek od zasady zawierania umowy o pracę. Dotyczyć będzie nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo.

Warunkiem będzie takie określenie treści łączonego strony stosunku prawnego, by nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy tj. wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora placówki i pod jego kierownictwem.

Źródło:

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Anna Trochimiuk
Dodano: 7 grudnia 2018

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel