NOWOŚĆ! MEN wycofuje regulaminy oceny pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 26 listopada 2018
regulamin oceny pracy nauczycieli

Już wiadomo, że resort edukacji uchyli przepisy obligujące do tworzenia regulaminów oceny pracy nauczycieli - 1 stycznia 2019 r. przestaną one obowiązywać. Sprawdzamy szczegóły!

Koniec z regulaminami oceny pracy nauczycieli

Propozycja regulowania wskaźników oceny pracy nauczycieli w wewnątrzszkolnych regulaminach budziła sprzeciw i kontrowersje w środowisku nauczycieli oraz reprezentujących ich związków zawodowych. Placówki miały za zadanie wprowadzić regulaminy z początkiem września. Jednak 22 listopada 2018 r. Sejm przyjął uchwalone przez Senat poprawki do ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela, polegające na uchyleniu przepisów zobowiązujących dyrektorów placówek oświatowych do tworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Szybka zmiana przepisów

Nauczyciele, którzy zostali ocenieni po 1 września 2018 r. na nowych zasadach - na podstawie wewnątrzszkolnych regulaminów oceny pracy:

  • nie będą podlegali ocenie pracy w terminie do 31 sierpnia 2023 w przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych lub do 30 czerwca 2022 r. w przypadku nauczycieli dyplomowanych, ponieważ ocena pracy dokonana po 1 września na podstawie regulaminu jest pierwszą oceną pracy na tzw. nowych zasadach i w związku z tym kolejnej oceny będzie trzeba dokonać dopiero za 5 lat (art. 139b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w planowanym brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.),
  • będą mieli prawo do dodatku za wyróżniającą ocenę pracy od 1 września 2020 r.  bez konieczności ubiegania się po raz kolejny o ocenę pracy (dotyczy to nauczycieli dyplomowanych, którzy uzyskali wyróżniającą ocenę pracy na zasadach obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r.) (art. 139c ww. ustawy).
Anna Trochimiuk
Dodano: 26 listopada 2018

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel