Czy wszyscy pracownicy szkoły muszą przejść szkolenie z pierwszej pomocy

Monika Fidler

Autor: Monika Fidler

Dodano: 28 listopada 2018
szkolenie z pierwszej pomocy

Z końcem  listopada 2018 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia MEN w sprawie BHP, zgodnie z którym pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas taki obowiązek ciążył jedynie na nauczycielach.

Nowe obowiązki dyrektora szkoły

Obowiązkowi przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły, tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej (§ 21 rozporządzenia). W poprzedniej wersji prawnej obowiązkiem tym obejmowano tylko nauczycieli.

Za organizację szkolenia, którego koszty pokrywa przedszkole/szkoła, odpowiada dyrektor. Przepisy nie wskazują, że dyrektor powinien wybrać nauczycieli do przeszkolenia. Należy więc przyjąć, że należy je zapewnić każdemu pracownikowi szkoły.

Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r. (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
Monika Fidler
Dodano: 28 listopada 2018

Autor: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel