MEN wskazuje cele do realizacji w 2018 r.

Dodano: 13 grudnia 2017
Kierunki MEN na 2018 r.

Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia uczniów z spe, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego – to część wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej celów na 2018 r. Sprawdź, na co jeszcze MEN chce położyć nacisk w nadchodzącym roku.

5 najważniejszych celów

  1. Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty – przygotowanie modelowych rozwiązań. MEN sprawdzi warunki kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz przeprowadzi ocenę współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Monitorowana będzie organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych.
  2. Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą.
  3. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia – MEN zamierza opracować i wprowadzić w życie nowe rozwiązania prawne określające organizację doradztwa zawodowego.
  4. Zapewnienie właściwego wdrożenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
  5. Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie nowej podstawy programowej informatyki w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szkołach.
Plan działalność MEN na 2018 rok znajdziesz tutaj>>
Źródło:

Strona internetowa www.bip.men.gov.pl

Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel