MEN odpowiada na pytania na temat edukacji włączającej

Dodano: 24 lipca 2018
4e95ab5fe487818bb28a5a0f138babcbb3ff5c90-xlarge

Resort edukacji przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z edukacją włączającą. Duża część z nich dotyczy indywidualnego nauczania. Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze z nich.

Czy można odmówić nauki w szkole uczniowi z niepełnosprawnościami?

Nie, uczeń z niepełnosprawnościami ma takie same prawo do edukacji w szkole jak inni uczniowie. Tylko stan zdrowia ucznia może powodować, że zajęcia muszą być organizowane w domu. Szkoła musi wykorzystać wszystkie możliwości wsparcia ucznia i nauczycieli, jakie wynikają z przepisów prawa, by umożliwić uczniowi z niepełnosprawnością bezpieczny pobyt w szkole, opiekę i dostosowanie metod pracy do jego potrzeb i możliwości. Celem działań powinno być wspieranie funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników.

Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością – gdzie uzyskać pomoc?

Szkoła może zwrócić się po pomoc do:

  • publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • placówki doskonalenia nauczycieli.
Informację o przepisach można pozyskać z poradników opracowanych przez ORE oraz z kuratorium oświaty. O metodach i formach wsparcia ucznia z niepełnosprawnością można uzyskać informacje w bibliotekach pedagogicznych.

Czym jest indywidualne nauczanie?

Indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną tylko dla uczniów chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia czasowo chodzenie do szkoły. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na takie nauczanie. Uczniowie, do których kierowane jest nauczanie indywidualne, to m.in. dzieci po wypadkach, z ciężkimi urazami czy chorobami. Jeśli stan zdrowia poprawi się, uczeń może wrócić do szkoły.

Jeśli uczeń z orzeczeniem nie otrzymuje wsparcia w szkole...

... należy natychmiast zgłosić się do właściwego terytorialnie kuratora oświaty. W ramach nadzoru pedagogicznego ma on obowiązek zainterweniować, aby dyrektor szkoły realizował nałożone na niego obowiązki.

Do dyspozycji rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostaje również adres mailowy udostępniony przez MEN: [email protected]

Kto może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

Uczeń, który ma problemy z funkcjonowaniem w szkole również ze względu na stan zdrowia. To forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Uczeń może mieć zorganizowane zajęcia z klasą, bądź indywidualnie na terenie szkoły, w zależności od jego potrzeb.

Opracowanie: Monika Fidler
Pełną treść odpowiedzi można znaleźć tutaj>>.

Źródło:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel