odroczenie obowiązku szkolnego

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Zwolnienie dziecka z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Skoro tak, to czy dziecko 6 letnie może być zwolnione z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i kontynuować wychowanie przedszkolne w grupie dzieci pięcioletnich?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym może kontynuować wychowanie przedszkolne w grupie dzieci 5-lenich lub młodszych
  • Czy odroczenie obowiązku szkolnego w przypadku dziecka z orzeczeniem uprawnia do zwolnienia go z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
IPET dla dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym

IPET dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego – nowy czy zmodyfikowany

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy dla dziecka, któremu odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET
  • Które elementy indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego są szczególnie ważne w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel