Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami

Małgorzata Celuch

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 12 grudnia 2019
Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami

Bycie nauczycielem wspomagaj ą cym wymaga taktu i wyrozumia ł o ś ci, a tak ż e postawy ż yczliwo ś ci i ch ę ci wspó ł pracy. Nale ż y pami ę ta ć , ż e wi ę kszo ść nauczycieli pracuj ą cych w szkole ogólnodost ę pnej czy nawet w oddzia ł ach integracyjnych – nie jest specjalistami w kszta ł ceniu specjalnym, nie ma wiedzy na temat prowadzenia zaj ęć z dzie ć mi posiadaj ą cymi orzeczenia do kszta ł cenia specjalnego ani do ś wiadczenia w tego rodzaju pracy, nie potrafi ą dostosowa ć metod i form pracy do zalece ń zawartych w orzeczeniu. Nierzadko trudno ść sprawia odczytanie i zrozumienie zalece ń wypisanych fachowym j ę zykiem przez poradni ę psychologiczno-pedagogiczn ą .

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Uwaga, to jest tylko początek artykułu
Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.

Uzyskaj dostęp do portalu ePedagogika – czekają na Ciebie:

  • Profesjonalne narzędzia do zajęć specjalistycznych i scenariusze na zajęcia z uczniami, rodzicami i nauczycielami
  • Inspirujące artykuły, które poszerzą Twój warsztat pedagoga
  • Bogata baza porad udzielanych przez psychologów, pedagogów specjalnych i prawników
Uzyskaj dostęp do portalu »

Masz już dostęp?
Zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Dodano: 12 grudnia 2019

Autor: Małgorzata Celuch

Nauczyciel matematyki i informatyki z 20-letnim stażem. Wicedyrektor zespołu szkół. Czynny egzaminator i współorganizator międzyszkolnych konkursów matematycznych. Autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel