Kiedy prowadzenie zajęć w ferie zimowe jest możliwe

Jacek Miklasiński

Autor: Jacek Miklasiński

Dodano: 22 stycznia 2019
zajęcia w ferie zimowe

Ferie zimowe są czasem wolnym dla uczniów i nie powinno się w tym czasie organizować zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zdarza się jednak, że placówka chce zorganizować dodatkowe zajęcia – czy w takiej sytuacji można nauczycieli wezwać do pracy? Przedstawiamy szczegóły.

W ferie bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego posługuje się określeniem „zajęcia dydaktyczno-wychowawcze” dla okresu, w którym uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach w danym roku szkolnym. Dla okresów roku szkolnego, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się, rozporządzenie posługuje się terminem ferii letnich i zimowych – jest to czas wolny dla uczniów.

Jeśli nauczyciel zgodzi się na pracę w ferie – odrębna umowa i wynagrodzenie

Art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Na mocy art. 64 ust. 2 dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii określonych czynności, wśród których nie ma jednak prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami.

W czasie ferii zimowych uczniowie mają czas wolny, a nauczyciele urlop wypoczynkowy

W sytuacji, gdy nauczyciel wykonuje w czasie ferii obowiązki inne niż wymienione w art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela, powinna być zawarta z nim odrębna umowa, np. umowa zlecenie o ile  nauczyciel wyrazi na to zgodę, a uczniowie biorący udział w takich zajęciach – czynią to dobrowolnie.

 

Jacek Miklasiński
Dodano: 22 stycznia 2019

Autor: Jacek Miklasiński

Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel