Nowe rozliczanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 23 stycznia 2019
rozliczanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi

Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. przepis dotyczący odrębnego rozliczania dotacji otrzymywanej na dzieci niepełnosprawne oznacza konieczność zmiany sposobu rozliczania wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno z dziećmi posiadającymi orzeczenie, jak i zdrowymi. Sprawdzamy, jakie zasady stosować.

Wynagrodzenie rozliczane w proporcjach

Nauczyciele – specjaliści zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych na ogół w ramach jednej umowy o pracę prowadzą zarówno zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, jak i zdrowymi. W takiej sytuacji dochodzi do konieczności odrębnego rozliczania ich wynagrodzenia, które nie może zostać w całości pokryte z części dotacji przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne.

Wynagrodzenie za godziny zajęć prowadzonych z dziećmi:

  • posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – należy wypłacić z części dotacji przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne,
  • zdrowymi – nauczyciel ma otrzymywać wynagrodzenie z części dotacji przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę zapewnianą tym dzieciom.
Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi należy rozliczać proporcjonalnie do liczby godzin realizowanych z każdą z grup wychowanków.

Nie można zawrzeć 2 umów o pracę

Nie można uniknąć proporcjonalnego rozliczania wynagrodzenia przez zawarcie z nauczycielem dwóch umów o pracę – jednej zobowiązującej do pracy z dziećmi zdrowymi, a drugiej – dotyczącej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (wyrok SN z 13 marca 1997 r.).

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97).
Barbara Jarosz
Dodano: 23 stycznia 2019

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel