Walka z przemocą wobec dzieci powinna być priorytetem

Dodano: 19 grudnia 2017
RPD o walce z przemocą wobec dzieci

Marek Michalak wielokrotnie występował do właściwych ministrów, wskazując na braki w spójności systemu koordynacji i współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci. RPD zwracał też uwagę na konieczność wdrożenia systemowego planu przeciwdziałania przemocy jako podstawowego warunku zagwarantowania skutecznej ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Potrzebna Narodowa Strategia antyprzemocowa

Z badań wynika, że troje na czworo dzieci na świecie, czyli 1,7 miliarda, doświadcza, co roku, emocjonalnej, fizycznej lub seksualnej przemocy, okrutnego traktowania lub wykorzystania.

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której powstaniu aktywnie uczestniczyłem, niewątpliwie gwarantuje skuteczniejszą ochronę dzieci przed przemocą w środowisku domowym, jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów – alarmuje RPD, wskazując, że program pomocy i wsparcia pokrzywdzonych, zawarte w ustawie są ukierunkowane wyłącznie na negatywne zachowania występujące w środowisku domowym, co zawęża pojęcie przemocy i działań państwa w tym zakresie, nie obejmując m.in. przemocy rówieśniczej, instytucjonalnej czy też przemocy doznawanej przez dziecko poza rodziną, z którą dziecko wspólnie zamieszkuje.

Na potrzebę opracowania i wdrożenia do realizacji systemowych rozwiązań na rzecz walki z przemocą wobec dzieci wskazano także 29 listopada 2017 r. w Warszawie we wnioskach panelu prowadzonego podczas Krajowej Konsultacji w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich oraz w Raporcie „Dzieci się liczą 2017” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

RPD skutecznie zabiegał także o ratyfikację Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r., którą Polska ratyfikowała w 2015 roku.

Kolejnymi inicjatywami Rzecznika Praw Dziecka było, m.in.: zwiększenie ochrony prawnokarnej najmłodszych, zawartej w przepisach prawa karnego materialnego, oraz działania na rzecz uszczelniania systemu monitorowania losów dziecka. Pozwoliło to na wykluczenie możliwości „zgubienia” najmłodszych pacjentów w systemie ochrony zdrowia oraz zapobiegło niepożądanym zjawiskom zaniedbań w opiece nad dziećmi.

Źródło:

Strona Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel