Raport „Dzieci się liczą 2017”

Dodano: 13 lipca 2017
Raport "Dzieci się liczą 2017"

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport będący aktualną diagnozą zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce.

– Celem raportu „Dzieci się liczą 2017” jest opis zagrożeń bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci w Polsce na bazie dostępnej wiedzy empirycznej, ale również zidentyfikowanie obszarów niewiedzy, wynikającej z braku systemowego gromadzenia danych na ten temat. Bez takich danych nie jest możliwe planowanie długofalowej strategii ochrony dzieci przed krzywdzeniem, ani też ewaluowanie skuteczności podejmowanych działań– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz redaktorka merytoryczna raportu.

Z raportu dowiemy się m.in., że w Polsce:

  • rośnie liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych;
  • pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku 10–19 lat Polska jest na drugim miejscu w Europie, po Niemczech;
  • co piąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej ze strony znajomej osoby dorosłej, natomiast w ostatnich latach stale rośnie odsetek rodziców, którzy nigdy nie dali dziecku lania;
  • tylko niespełna połowa 3-latków mieszkających na wsi jest objętych edukacją przedszkolną;
  • rośnie liczba interwencji sądów w pełnienie władzy rodzicielskiej przez rodziców. W 2015 roku takich ingerencji było ponad 214 tysięcy (dotyczyły około 3% populacji dzieci);
  • 12% dzieci doświadczyło jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, tylko połowa rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi o takim zagrożeniu;
  • 11% nastolatków przesyłało intymne zdjęcia za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego;
  • powtarzalnej, długotrwałej cyberprzemocy doświadcza 5% dziewczyn i 4% chłopców.

Celem raportu przygotowywanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest opisanie stanu zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. To już kolejna, druga edycja raportu. Pierwsza powstała w 2011 roku. 

Źródło:

Raport dostępny na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: www.fdds.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel