Dopalacze – palący problem

Dodano: 12 lipca 2017
Dopalacze

Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ochrony małoletnich przed niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi.

Rzecznik kolejny raz zwrócił uwagę, że pomimo licznych akcji, dzieci i młodzież wciąż mają łatwy dostęp do coraz to nowszych dopalaczy, dlatego konieczna jest szybka reakcja resortu zdrowia. Wnioski Rzecznika Praw Dziecka sformułowane w 2012 roku w wystąpieniach do Ministra Zdrowia potwierdziła kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli „Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy”.

– Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wskazują na zbyt wolną reakcję resortu zdrowia na wprowadzanie do obrotu nowych substancji mających udowodniony negatywny wpływ na organizm ludzki – podkreśla w swoim wystąpieniu Marek Michalak.

Źródło:

Strona Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel