Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji

Dodano: 27 marca 2018
Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji

„Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji” adresowane są do psychologów prowadzących diagnozę dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

Opracowanie powstało w ramach prac Zespołu roboczego ds. diagnozy w edukacji, działającego pierwotnie w ramach Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie Zespołu ds. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach, powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

- Standardy diagnozy psychologicznej mają z założenia wspierać dobre praktyki w tym zakresie i strukturalizować proces wnioskowania diagnostycznego na wszystkich jego etapach – zaznacza RPD i apeluje do szefowej MEN o wprowadzenie tych rozwiązań do polskiego porządku prawnego.

- Takie działanie byłoby znaczącym krokiem w podnoszeniu jakości usług psychologicznych, a jednocześnie gwarancją, że czynności podejmowane w pracy z każdym dzieckiem zostaną wykonane z należytą starannością i na takim samym poziomie – dodaje Rzecznik.

Dokument do pobrania tutaj: www.brpd.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel